Αρχική Παιδεία Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση και επίδομα 250 ευρώ – Δικαιούχοι και...

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση και επίδομα 250 ευρώ – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το έργο «Διαδικασίες Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τους καταρτισθέντες ωφελούμενους».

Το έργο αφορά στη διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης σε πέντε (5) θεματικές ενότητες, στις οποίες θα συμμετάσχουν 1492 ωφελούμενοι/εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οικονομίας. Το κάθε θεματικό αντικείμενο έχει διάρκεια 50 ωρών και το επίδομα που θα λάβει κάθε ωφελούμενος είναι 250€. .

Το αντικείμενο του έργου αφορά την διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης με τη συμμετοχή 1492 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.

Τα προγράμματα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης και υλοποιούνται είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως. Η διάρκειά τους είναι 50 ώρες το καθένα και οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISO/IEC 17024.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης αφορούν τις παρακάτω πέντε (5) θεματικές ενότητες:

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης ακόμα και αυτούς που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το έργο αφορά οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του στις παραπάνω πέντε (5) θεματικές ενότητες. Μέσα από τις διαδικασίες πιστοποίησης των εργαζομένων θα επιτευχθεί η σύνδεση της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με πρότυπα διαπίστευσης που είναι αναγνωρισμένα και αποδεκτά από την διεθνή κοινότητα.

Αίτηση συμμετοχής: https://gsevee.acta-edu.gr/examination-centers.php

Στόχος του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους ή και στην ανέλιξή τους στον εργασιακό χώρο. Μέσω των νέων δεξιοτήτων που αποκτούν, εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.