Αρχική Εργασιακά Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει για απολύσεις και αποζημιώσεις

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει για απολύσεις και αποζημιώσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων για εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να έρθει μετά το Πάσχα στη Βουλή.

Βέβαια ενσωματώνει με αυτό τον τρόπο την συμπληρωματική δέσμευση της χώρας και στην 9η μεταμνημονιακή αξιολόγηση για κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των blue- white collars (υπάλληλοι-εργάτες).

Συγκεκριμένα, η σχετική διάταξη θα προβλέπει κατάργηση των δύο ταχυτήτων που υπάρχουν στις αποζημιώσεις υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Η αύξηση της αποζημίωσης αφορά εργάτες, οικοδόμους, ηλεκτρολόγους κ.α που πληρώνονται με ημερομίσθιο, αναφέρει το newmoney.

Η εξίσωση των αποζημιώσεων θα ισχύσει από την 1/1/2022 .Θα γίνεται αναγωγή της αμοιβής των εργατοτεχνιτών σε μηνιαίες αποδοχές με βάση την ωρομίσθια απασχόληση.

Πώς αποζημιώνονται μέχρι σήμερα

Ένας εργατοτεχνίτης με ημερομίσθιο 35 ευρώ και με προϋπηρεσία 5 ετών στον ίδιο εργοδότη εάν απολυθεί θα λάβει ως αποζημίωση το ποσό των 1.055 ευρώ. Αντίθετα ένας υπάλληλος με μισθό 700 ευρώ που έχει συμπληρώσει μόνο 1 χρόνο στον ίδιο εργοδότη εφόσον απολυθεί χωρίς προειδοποίηση θα λάβει μεγαλύτερη αποζημίωση ύψους 1.400 ευρώ. Ο εργατοτεχνίτης μάλιστα εάν απολυθεί το πρώτο έτος δεν θα λάβει καθόλου αποζημίωση.

Για τους υπαλλήλους το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης λόγω απολύσεως ανέρχεται σε 12 μηνιαίους μισθούς για τους εργαζόμενους που συμπλήρωσαν 16 έτη υπηρεσίας και πάνω. Στους εργατοτεχνίτες στα 30 έτη και άνω η αποζημίωση φθάνει τα 165 ημερομίσθια.

Για την κατηγορία των υπαλλήλων υπάρχει το δικαίωμα του εργοδότη να έχει προειδοποιήσει τον εργαζόμενο για την απόλυση γεγονός που μειώνει και την αποζημίωση που λαμβάνει τελικά. Σε αντίθεση για τους εργατοτεχνίτες δεν υπάρχει βάσει της νομοθεσίας η προειδοποίηση της απόλυσης.

Πώς γίνεται η διάκριση σε υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες

Ανάλογα με τη φύση της εργασίας, δηλαδή αν είναι πνευματική ή σωματική, οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) διακρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε υπαλλήλους ή εργάτες. Η διάκριση αυτή, η οποία επηρεάζει την εργασιακή τους σχέση τόσο κατά τη διάρκεια της (όροι αμοιβής και απασχόλησης), όσο και κατά τη λήξη της (καταβολή αποζημίωσης κλπ), καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς το κριτήριο της παροχής πνευματικής ή σωματικής εργασίας έχει υποστεί μεταβολές κυρίως λόγω των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο χαρακτηρισμός του μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όχι από χαρακτηρισμό που δίνεται από τη σύμβαση εργασίας ή τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του, ή από την κατοχή τυπικών προσόντων (πτυχίο δίπλωμα κλπ). Δηλαδή γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το είδος και τη φύση της παρεχόμενης εργασίας, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που προσδιορίζεται από το νόμο ή την ιδιότητα του υπαλλήλου ή εργάτη σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών.