Αρχική Οικονομία Νέο χαράτσι για όσους οδηγούν εταιρικά αυτοκίνητα

Νέο χαράτσι για όσους οδηγούν εταιρικά αυτοκίνητα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέο χαράτσι στα εταιρικά αυτοκίνητα σκοπεύει να επιβάλει η Κυβέρνηση σε χιλιάδες μισθωτούς που χρησιμοποιούν Ι.Χ. το οποίο τους έχει παραχωρήσει ο εργοδότης τους, αλλά και οι μέτοχοι επιχειρήσεων. Κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι η εφορία τούς έχει χρεώσει για το 2016 με επιπλέον φορολογητέο εισόδημα, επειδή χρησιμοποιούν εταιρικό όχημα!

Την επιβάρυνση προβλέπει διάταξη του άρθρου 99 του Νόμου 4446/2016, που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή. Ομως, ισχύει αναδρομικά για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η/1/2016, εφόσον το ποσό της λιανικής τιμής προ φόρων (ΛΤΠΦ) ενός εταιρικού αυτοκινήτου το οποίο παραχωρείται δωρεάν για χρήση σε εργαζόμενο ή μέτοχο ή εταίρο μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. Από την επίμαχη φορολογική επιβάρυνση εξαιρούνται μόνο οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη και με βάση σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος από μια επιχείρηση σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο αυτής, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό 4% της ΛΤΠΦ,

β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό 7% της ΛΤΠΦ,

γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό 14% της ΛΤΠΦ,

δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό 18% της ΛΤΠΦ,

ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό 22% της ΛΤΠΦ.