ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δέσμη ρυθμίσεων που αφορά στον ΟΑΕΔ, τις σχολές και τα προγράμματά του περιλαμβάνει το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, με ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο εισάγονται νέες ειδικότητες στις σχολές του ΟΑΕΔ με στόχο να κατοχυρωθούν οι συγκεκριμένες ειδικότητες έναντι μελλοντικών διορισμών. Ειδικότερα προστίθενται στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών και κέντρων του ΟΑΕΔ οι εξής ειδικότητες  :

α) στον κλάδο ΔΕ “Εξειδικευμένων Τεχνιτών” προστίθενται οι ειδικότητες του Γουνοποιού, Αγιογράφου, Δερματοτεχνίτη, Κεραμικής, με σκοπό να καλυφθούν οι εργαστηριακές ανάγκες των σχολών στις αντίστοιχες ειδικότητες και Εικαστικών – Ψυχαγωγίας, ειδικότητα αναγκαία στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης, και

β) ο κλάδος ΔΕ 06 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με την ειδικότητα του Διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας, για την κάλυψη διαρκών εκπαιδευτικών αναγκών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών, καθώς σημαντικός αριθμός των φοιτούντων πάσχουν από κώφωση ή βαρηκοΐα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να προσλαμβάνει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκτός αυτών των ειδικοτήτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στα οποία υλοποιούνται ταχύρρυθμα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

Την ίδια στιγμή, επεκτείνεται το δικαίωμα λήψης άδειας φροντίδας τέκνου και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ διευρύνονται τα εργασιακά δικαιώματα των ωρομίσθιων καθηγητών του Οργανισμού που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν αναπληρωτές καθηγητές μειωμένου ωραρίου, όπως συμβαίνει και στο υπουργείο Παιδείας. Τέλος, παύουν οι περιορισμοί που απέκλειαν από την τακτική επιδότηση ανεργίας τους ωφελούμενους των προγραμμάτων εποχικής επιχορήγησης ξενοδοχείων από τον ΟΑΕΔ.