Αρχική Υπουργεία Νέες προθεσμίες για τις επόμενες δύο φάσεις αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Νέες προθεσμίες για τις επόμενες δύο φάσεις αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου,  μετά την παράταση της προθεσμίας που δόθηκε στους πρώτους αξιολογητές  ορίζονται οι προθεσμίες για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Λόγω της παράτασης της προθεσμίας που δόθηκε στους Α’ Αξιολογητές για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και τη συμπλήρωση των βασικών σημείων της συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Αξιολογούμενων και Αξιολογητών Α’ ορίζονται ως εξής:

  • Aπό 16/11/2020 έως 22/11/2020 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.
  • Από 23/11/2020 έως 4/12/2020 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΟΛ46ΜΤΛ6-Ο7Σ) εγκυκλίου.