Δημοσιεύθηκε η έγκριση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την επιλογή  804 ατόμων σε 32 δήμους της  χώρας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού

Οι προσλήψεις αφορούν υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), με το νέο προσωπικό να τοποθετείται  σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού (δήμοι) με  κάθε φορέα να εκδίδει τη δική προκήρυξη κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ.

Με την έκδοση της (κάθε) προκήρυξης παρέχεται στους υποψηφίους 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Δείτε ολόκληρη την κατανομή ανά φορέα, όπως περιλαμβάνεται στην επίσημη εγκριτική απόφαση η οποία δημοσιεύεται στο ιστότοπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’).

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις