Αρχική Οικονομία Νέα στρατηγική προσλήψεων από εργοδότες

Νέα στρατηγική προσλήψεων από εργοδότες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα στρατηγική προσλήψεων από εργοδότες, προσλαμβάνουν προσωρινούς και μόνιμους υπαλλήλους για να ξεπεράσουν το εμπόδιο της έλλειψης ταλέντων.

Διαφορετικές απαιτήσεις και ξεχωριστά ταλέντα ψάχνουν οι Ελληνες εργοδότες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι εργαζόμενοί τους, με «γενικό κανόνα» ότι ομαδικότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, κριτική σκέψη και ανάλυση, επίλυση προβλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών βρίσκονται πάντα στην κορυφή των αναζητήσεών τους. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα προθέσεων προσλήψεων, που πραγματοποιεί η Manpower σε 510 Ελληνες εργοδότες, η στρατηγική της πρόσληψης αλλάζει, με στόχο να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έλλειψης ταλέντων (8 στους 10 εργοδότες ή 77% δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό).

Ετσι, για παράδειγμα, θεωρούν εξίσου πιθανό να προσλάβουν προσωρινούς και μόνιμους εργαζομένους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, οι εργοδότες αναμένεται να προχωρήσουν τους επόμενους 12 μήνες σε ένα μείγμα μόνιμων, προσωρινών και gig απασχολουμένων (εργάζονται online μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες) για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Συγκεκριμένα, το 32% των εργοδοτών αναφέρουν ότι πρόκειται να προχωρήσουν σε προσλήψεις τόσο προσωρινών όσο και μονίμων εργαζομένων. Από την άλλη, το 15% των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρει μείωση των προσωρινών και μονίμων απασχολουμένων, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία αλλαγή. Επιπροσθέτως, το 34% των εργοδοτών αναφέρει αύξηση όσον αφορά τους gig εργαζομένους, το 15% θα προχωρήσει σε μείωση και το 51% δεν θα κάνει καμία αλλαγή.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 55% των εργοδοτών στον κλάδο της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας αναφέρουν πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους προσωρινά απασχολουμένους, ενώ το 44% στον κλάδο της Πληροφορικής αναφέρει αισιόδοξες προθέσεις για τους μόνιμους εργαζομένους.

Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία που αναζητούν περισσότερο οι εργοδότες στους υποψηφίους είναι: ομαδικότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, κριτική σκέψη και ανάλυση, επίλυση προβλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Εξετάζουν βέβαια τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους και εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι εργαζόμενοι.

Ετσι, πρόσληψη προτίθεται να κάνει το 36% των εργοδοτών από τη γενιά Ζ (18-26 ετών), το 28% από τους Millennials (27-42 ετών), το 13% από την Gen X (43-58 ετών) και το 8% από τους Baby Boomers (59-77 ετών). Διακράτηση σκοπεύει να κάνει το 38% των εργοδοτών από τους εργαζομένους της Gen X, το 30% από το προσωπικό που ανήκει στους Baby Boomers και το 28% από όσους ανήκουν στη γενιά των Millennials.

Αναβάθμιση και επανειδίκευση δεξιοτήτων προτίθεται να κάνει το 31% με προτεραιότητα για τους εργαζομένους της Gen Z, το 26% πρωτίστως για το προσωπικό της Gen X, το 24% για τους Millennials και το 15% επιλέγοντας να προηγηθούν οι baby boomers.

Οι εργοδότες καθορίζουν τα ιδανικά soft skills για την Gen Z: Το 30% τη συνεργασία και ομαδικότητα, το 28% την ενεργή μάθηση και περιέργεια, το 28% την υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Οι προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους Baby Boomers είναι: Εκπαίδευση και καθοδήγηση (23%), υπευθυνότητα και αξιοπιστία (22%), ηγεσία και κοινωνική επιρροή (21%).

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις