ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017 ολοκληρώθηκε και σχεδόν οι μισοί ασφαλισμένοι που εμπλέκονται στη διαδικασία καλούνται να βάλουν ξανά το χέρι..στην τσέπη, καθώς ο ΕΦΚΑ τους έβγαλε χρεωστικό υπόλοιπο. Επισημαίνεται ότι ο συμψηφισμός διενεργείται καθώς αρχικά ο υπολογισμός των εισφορών του 2017 έγινε με βάση τα εισοδήματα του 2015 και όχι του 2016. Μάλιστα, ενώ για τους υπόλοιπους 1.155.534 μη μισθωτούς η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί τον περασμένο Μάιο, για όσους είχαν παράλληλη απασχόληση εκκρεμούσε.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, από τους 342.000 ασφαλισμένους μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, ραβασάκια με νέες πληρωμές έλαβαν περίπου 162.000, δηλαδή το 48%.   Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι με παράλληλη μισθωτή εργασία και Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι το 2016 δήλωσαν στην εφορία υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με αυτό του 2015.

Την ίδια στιγμή, περίπου 69.500 ασφαλισμένοι θα δουν επιστροφή χρημάτων από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Κι αυτό, γιατί πέρυσι (2017), κατέβαλαν υψηλότερες εισφορές από αυτές που αντιστοιχούσαν στο εισόδημά τους. Τέλος, πάνω από 100.000 ασφαλισμένοι έχουν  μηδενικά εκκαθαριστικά, καθώς δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο εισόδημα τους.

Πάντως, ειδικά για όσους έχουν λάβει χρεωστικό ειδοποιητήριο, δηλαδή καλούνται να πληρώσουν νέες εισφορές, σύμφωνα με τη πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, το ποσό θα αναζητηθεί ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε μηνιαίες δόσεις. Μάλιστα, η πρώτη δόση έχει ήδη πληρωθεί από τις 7 Δεκεμβρίου, μαζί με τις εισφορές Οκτωβρίου, ενώ απομένουν ακόμα τέσσερις δόσεις.

Τώρα όσοι έχουν πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης και, εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, θα αντιμετωπιστεί ως εξής:

α. Αν πρόκειται για ποσό από 50,01 ευρώ και άνω, μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών. Ο δικαιούχος, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, βάσει της πρώτης φάσης συμψηφισμών, από τους 340.000 ασφαλισμένους μη μισθωτούς που είχαν πιστωτικό υπόλοιπο επειδή είχαν πληρώσει περισσότερα σε εισφορές το 2017 από όσα αναλογούσαν στο εισόδημα του 2016, οι 160.000 υπέβαλαν την προβλεπόμενη αίτηση, κι έτσι το επιπλέον ποσό παρέμεινε στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό και συμψηφίστηκε με τις επόμενες υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ. Οι υπόλοιποι, σχεδόν 180.000, στην πλειοψηφία τους έχουν εισπράξει τα ποσά που δικαιούνται στον λογαριασμό τους.

β. Αν πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο έως 50 ευρώ, θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή λήγει η ημερομηνία πληρωμής των τρεχουσών εισφορών Οκτωβρίου 2018 για το σύνολο των μη μισθωτών. Μέχρι αύριο άλλωστε, παραμένουν ενεργά και τα δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών, όπως ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα.

Πηγή:Voucher-Ergasia.gr