Αρχική ΑΣΕΠ Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε ΟΚΕ και Σισμανόγλειο

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε ΟΚΕ και Σισμανόγλειο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα προκήρυξη εξέδωσε το ΑΣΕΠ με αριθμό 6Ε/2018, που αφορά δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ» (Υπουργείο Υγείας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους και δύο (2) θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικής στο Σισμανόγλειο πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τις νομικές υποθέσεις του νοσοκομείου, αστικού και δημοσίου δικαίου κυρίως χαρακτήρα καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών στη Διοίκηση του νοσοκομείου. Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Οικονομικής κατεύθυνσης πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, οικονομοτεχνικών μελετών και στην παρακολούθηση των κέντρων κόστους στο Νοσοκομειακό Συγκρότημα, καθώς και στην οικονομοτεχνική υποστήριξη κατάρτισης προγραμμάτων επιχορήγησης και χρηματοδότησης σε ζητήματα εξοπλισμού και υποδομών του Νοσοκομείου. Επιπλέον στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους του συγκροτήματος, με αντικείμενο την σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, καθώς και παρακολούθησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Σε ότι αφορά την ΟΚΕ, οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη Νομικού και Επιστημονικού Συνεργάτη Οικονομολόγου θα συμβάλουν στο γνωμοδοτικό αυτό έργο της ΟΚΕ, παρέχοντας μεταξύ άλλων επιστημονική στήριξη στο έργο των Επιτροπών Εργασίας για την έκδοση γνωμών.