Αρχική ΑΣΕΠ Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 48 μόνιμους σε Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ΕΛΣΤΑΤ...

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 48 μόνιμους σε Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ΕΛΣΤΑΤ και ΟΣΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 48 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατανέμονται σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές, στο Εθνικό Τυπογραφείο και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) ΑΕ, ως εξής:

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), έξι θέσεις,
  • ΟΣΕ, 35 θέσεις,
  • Εθνική Αναλογιστική Αρχή, δύο θέσεις, και
  • Εθνικό Τυπογραφείο, πέντε θέσεις.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν Σταθμάρχες και Κλειδούχους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, πτυχιούχους Γραφιστικών Τεχνών και Πληροφορικής, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους, καθώς και Εργατικό προσωπικό.

Η προκήρυξη, με αριθμό 3Κ/2017, αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία παραλαβής, διαχείρισης και αξιολόγησης των αιτήσεων και τυχόν ενστάσεων, καθώς και την έκδοση των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων.