Αρχική Μόνιμοι Νέα προκήρυξη 2Κ/2017 για 135 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Δικαιοσύνης

Νέα προκήρυξη 2Κ/2017 για 135 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Δικαιοσύνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες). Θα ζητηθούν 2 ειδικότητες:

  • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) και
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης είναι οι παρακάτω:

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1