Αρχική Εργασιακά Νέα κινητικότητα: “Στοπ” σε κλάδους-φαντάσματα στο Δημόσιο

Νέα κινητικότητα: “Στοπ” σε κλάδους-φαντάσματα στο Δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τέλος σε χρονίζοντα προβλήματα στην λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού, του Δημοσίου, σε σχέση με το κλαδολόγιο, φιλοδοξεί να θέσει η κυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση υπαλλήλων με “όχημα” το νέο σύστημα κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, το νέο πλάισιο φαίνεται να… πατά “φρένο” σε κλάδους-φαντάσματα, οι οποίοι υφίστανται είτε λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασίας, είτε εξαιτίας της αλληλοεπικάλυψης με παρεμφερείς ειδικότητες, και να άρει τη σύγχυση που προκαλεί η ποικιλία “ονοματοδοσίας” ειδικοτήτων, αν και αφορούν θέσεις με όμοια τυπικά προσόντα και καθήκοντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr, οι παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διέπονται από την τάση δημιουργίας γενικότερων κλάδων σε βάρος της στενής εξειδίκευσης, της λογικής της κατάτμησης και της πολυδιάσπασης.

Στόχος είναι, επίσης, η εισαγωγή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων για το σύνολο των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, δεν λείπουν και οι φωνές -από συνδικαλιστικές, κυρίως, πλευρές, οι οποίες περιγράφουν τον κίνδυνο να θιγούν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα από τη συγχώνευση ή κατάργηση κλάδων.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν επιλέγει να καταφύγει σε αριθμητικά στοιχεία, αφού τα περί 1.400 κλάδων που πρέπει να μειωθούν σε 400 ή περιπτώσεις “παράξενων” ή “άχρηστων” ειδικοτήτων έχουν ήδη ακουστεί πολύ στην δημόσια σφαίρα.

Κλάδοι, όπως εκείνος των Σπερματεγχυτών για την κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας στον τομέα της τεχνικής γονιμοποίησης των αγελάδων και τον συγχρονισμό οίστρου των αιγοπροβάτων ή των… γητευτών των γερακιών στην πολεμική αεροπορία, ώστε το αρπακτικό με καθοδήγηση να απομακρύνει σμήνη πουλιών και να αποτρέπει πρόσκρουσή τους σε αεροσκάφη, κάθε άλλο παρά άχρηστοι αποδεικνύονται.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα πάντως, το κλίμα για την “αναγκαία” παρέμβαση έχει προ πολλού ζεσταθεί, ενώ τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει το πρώτο βήμα. Συγκεκριμένα, ενόψει της προώθησης των Προεδρικών Διαταγμάτων για τους νέους οργανισμούς Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, παρέχονται οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς του δημοσίου αναφορικά με τους κλάδους και τις ειδικότητες.

Με εγκύκλιο, η οποία φέρει την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού, Όλγας Γεροβασίλη (ΑΔΑ:ΨΓΡΚ465ΧΘΨ-ΙΣΚ) με τίτλο “Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των κλάδων Δημοσίου τομέα”, περιγράφονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος των κλάδων στο Δημόσιο και τον συντονισμό των ενεργειών των φορέων.

Τελικός στόχος, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, είναι “ο εξορθολογισμός των κλάδων στο Δημόσιο και η υιοθέτηση ενός κοινού “κλαδολογίου” που θα εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς χωρίς διαφοροποιήσεις που να μην δικαιολογούνται από τη φύση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων”.

Στις προτάσεις που προβάλλονται ως αναγκαίες για να μην υπάρχουν εμπόδια στην επικείμενη εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Να μην γίνεται παρέκκλιση στην ονομασία των διοικητικών/οικονομικών κλάδων που είναι θεσμοθετημένη στο προσοντολόγιο. Οποιοδήποτε ζήτημα προσδιορισμού των ειδικότερων προσόντων λύνεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων που εξειδικεύουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τον κλάδο σε αμιγώς διοικητικό ή αμιγώς οικονομικό.
  • Διαμόρφωση κλάδων που να λειτουργούν ως δεξαμενή ειδικοτήτων στο πλαίσιο της απλούστευσης. Προτείνεται, ενδεικτικά, για το προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (επιμελητές/επιστάτες, κλητήρες, θυρωροί εργάτες, προσωπικό καθαριότητας, κηπουροί, αποθηκάριοι κ.λπ) που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, στους δημόσιους οργανισμούς, να εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού. Ανάλογη λογική θα πρέπει, σημειώνεται, να εφαρμοστεί και στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού.

“Η ύπαρξη, στον συγκεκριμένο κλάδο, ποικίλων ειδικοτήτων για τις οποίες, όμως, το άρθρο 20 του “Προσοντολογίου” παρέχει επαρκή κατηγοριοποίηση, έχει οδηγήσει στο παράδοξο, σε αρκετές υπηρεσίες, να δημιουργούνται διακριτοί κλάδοι για καθεμία ειδικότητα τεχνικού προσωπικού”.

Επίσης, κατά την άποψη των επιστημόνων της ομάδας εργασίας, κρίνεται αδόκιμη η πρακτική της ονοματοθεσίας του τεχνικού κλάδου βάσει του απολυτηρίου τίτλου σπουδών των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων (π.χ. ΔΕ Τεχνικών πτυχιούχων ανώτερων ή μέσων τεχνικών επαγγελματικών σχολών).

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον επίσημο κόμβο της “Διαύγειας”: “Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των κλάδων Δημοσίου τομέα”