Αρχική Ασφάλιση Νέα εποχή για τον ΟΓΑ – Κατατέθηκε τροπολογία από το υπ.Εργασίας

Νέα εποχή για τον ΟΓΑ – Κατατέθηκε τροπολογία από το υπ.Εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο υπουργείο να αναθέτει την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος θα ενεργεί ως εντολοδόχος αυτού, με μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.