Αρχική ΟΑΕΔ Νέα δράση για 1.459 άνεργους έως 24 ετών – Επιχορήγηση 2.880 ευρώ...

Νέα δράση για 1.459 άνεργους έως 24 ετών – Επιχορήγηση 2.880 ευρώ για κάθε πρόσληψη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών βγάζει από τη φαρέτρα του ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα επιχορηγούνται για κάθε άτομο που εντάσσουν στο δυναμικό τους από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με 14,40 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών» και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Ακόμη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλάβουν από έναν μέχρι δέκα ωφελούμενους, ανάλογα με το προσωπικό που έχουν στο δυναμικό τους. Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο, ενώ επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δέκα ωφελούμενους.