Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος του συνεδρίου, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέπτυξε τη σκέψη του για τη δυναμική της Αυτοδιοίκησης, εστιάζοντας στην ανάγκη να ενισχυθεί και να θωρακιστεί περαιτέρω. Επίσης, επισήμανε την αναγκαιότητα να αποκτήσει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έναν θεσμικό και δημοσιονομικό «χώρο» που θα επιτρέψει τη μεγέθυνση των ευθυνών της και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στην Πάτρα, επισήμανε ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει την ικανότητά της να δρα τοπικά ενώ ταυτόχρονα σκέφτεται εθνικά. Εκφράζοντας την επιθυμία των Περιφερειών για περισσότερη ευθύνη, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του κράτους πρέπει να συνεχιστεί με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς. Ένας σημαντικός πυλώνας αυτής της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η επένδυση στην «εθνική Ελλάδος των Περιφερειών», με έμφαση στην οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και την επίτευξη της Περιφερειακής Διακυβέρνησης.

Τέλος, υπογράμμισε την ιστορική κληρονομιά της περιοχής του, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ισχυρή και ακατάλυτη σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη στη σύγχρονη εποχή.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις