Αρχική Επιχειρήσεις myergani.gov.gr : Ειδοποιήσεις απευθείας στο κινητό των εργαζομένων για τα εργασιακά τους

myergani.gov.gr : Ειδοποιήσεις απευθείας στο κινητό των εργαζομένων για τα εργασιακά τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Έρχετα στα κινητά η νέα εφαρμογή το “myErgani” από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο προχώρα στην αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη, προκειμένου ο εργαζόμενος να έχει προσωποποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που τον αφορούν.
Όλη η πληροφορία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στους εργαζόμενους μέσω εφαρμογών διαδικτύου και κινητών συσκευών. Ο εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε γεγονός που καταχωρείται στο σύστημα και τον αφορά. Με αυτό τον τρόπο, οι εργαζόμενοι θα έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλη την πληροφορία που αφορά τον εργασιακό τους βίο.
Αναλυτικότερα:
  • Ο εργαζόμενος θα μπορεί να δει εύκολα και γρήγορα τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα Εργάνη υπό μορφή χρονολογίου με κατάλληλη ομαδοποίηση και δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης.
  • Ο εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση σε ένα προσωποποιημένο χρονολόγιο, το οποίο θα αποτυπώνει τα στοιχεία που είναι πιο άμεσα χρήσιμα για τον τύπο εργασίας του και την τρέχουσα χρονική περίοδο.
  • Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του μέσω της εφαρμογής, με το οποίο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για αλλαγές που πραγματοποιούνται στο σύστημα Εργάνη και τον αφορούν.
  • Ο εργαζόμενος μπορεί να λαμβάνει με αυτό τον τρόπο και σχετικές υπενθυμίσεις, καθώς και ανακοινώσεις που προωθούνται από τους διαχειριστές του συστήματος Εργάνη.
  • Έτσι με την νέα εφαρμογή θα υλοποιηθεί και το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας που θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Υπολογίζεται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε συγκεκριμένους αλλά σημαντικούς κλάδους της οικονομίας ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί παντού.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο εργαζόμενος θα μπορεί να δηλώνει την προσέλευση και την αποχώρηση του στην εργασία μέσα από το κινητό του το οποίο θα συνδέεται στο σύστημα της εταιρείας και στο νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και myergani.gov.gr. Ο εργαζόμενος θα δηλώνει απλώς πότε προσέρχεται και πότε φεύγει από την εργασία του και το υπουργείο Εργασίας θα τα ελέγχει όλα μόνο του. Όλα τα δεδομένα θα καταγράφονται με κεντρικό ηλεκτρονικό έλεγχο.
Με την αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και το myErgani θα συνδέονται online τα συστήματα των επιχειρήσεων με το ΕΡΓΑΝΗ. Έτσι ο εργαζόμενος θα «χτυπάει» την κάρτα του, όταν ξεκινά και όταν τελειώνει την εργασία του.
Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με online σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και, με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζομένου, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου και οι υπερωρίες του κι έτσι θα επέρχονται άμεσα οι σχετικές συνέπειες (αξιώσεις για επιπλέον αμοιβή από τον εργαζόμενο και κυρώσεις στον εργοδότη, εάν η υπέρβαση του ωραρίου είναι παράνομη).
Στόχος είναι να καταγράφεται η ώρα εισόδου και εξόδου των εργαζομένων σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση) και να διαβιβάζονται αυτόματα με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όπου και θα διασταυρώνονται.
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα ξεκινήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις (βιομηχανίες και τράπεζες) και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις.
Έτσι το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας μπαίνουν στην ζωή των εργαζομένων και πλέον δεν θα μπορεί να καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας.
Πλέον θα γίνεται αυτοματοποιημένα ο έλεγχος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πριν μπουν σε μια επιχείρηση θα έχουν την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται.