Αρχική Ασφάλιση myEFKAlive: Ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει, πως θα γίνεται η τηλεδιάσκεψη

myEFKAlive: Ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει, πως θα γίνεται η τηλεδιάσκεψη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
myEFKAlive

Την έναρξη δημιουργίας πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, μέσω τηλεδιάσκεψης σε μέρη που είναι δύσκολα προσβάσιμα, περιλαμβάνει η σχετική ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myΕfka. Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί για τις παρεχόμενες διοικητικές διαδικασίες.

Πριν από την υποβολή του αιτήματος ορισμού ραντεβού και για το σκοπό της κρίσης του αιτήματος, το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους διαχειριστές και χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myΕfkaLiveΚατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ η ταυτοποίηση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή η νομιμοποίηση του εκπροσώπου των νομικών προσώπων εργοδοτών, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», απαιτείται η χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet), ένας υπολογιστής/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ του φυσικού προσώπου και του αρμόδιου υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ για να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και καταχωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη: α) Ονοματεπώνυμο, β) Ηλεκτρονική διεύθυνση (email),γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) Διεύθυνση μόνιμης διαμονής στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τη διεύθυνση που ασκεί τη δραστηριότητα στην περίπτωση των μη μισθωτών) Αριθμός ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης),στ) Ταχυδρομικό Κωδικό Περιοχής Κατοικίας στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τον Ταχυδρομικό Κωδικό που ασκεί τη δραστηριότητα στην περίπτωση των μη μισθωτών. Με την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικό μήνυμα «ενημέρωσης για επερχόμενο ραντεβού» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε το φυσικό πρόσωπο.

Θεματικές κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρέχονται οργανώνονται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

Τμήμα Παροχών

1. Επίδομα ασθενείας

2. Επίδομα μητρότητας

3. Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τ.ΙΚΑ)Τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου4. Βεβαίωση ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης Προϋπηρεσία)5. Αλλαγή στοιχείων Μητρώου

6. Ασφαλιστική Ικανότητα

7. Απογραφή Ασφαλισμένου

8. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑ)

9. Βεβαίωση Απογραφής Τμήμα Συντάξεων Πληρωμών

10. Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

11. Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης-Τμήμα Διοικητικού Πληροφόρησης Πολιτών

12. Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ