Αρχική Εργασιακά Μπορώ να εργάζομαι σε δύο επιχειρήσεις με πλήρη και μερική απασχόληση?

Μπορώ να εργάζομαι σε δύο επιχειρήσεις με πλήρη και μερική απασχόληση?

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εσείς μας ρωτάτε για τα εργασιακά σας δικαιώματα και εμείς σας απαντάμε! Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας στο press@dimosio.gr και η δικηγόρος Νατάσα Πατερέλη θα σας απαντήσει άμεσα!

Μερικές ερωτήσεις που μας απασχολούν όλους στην καθημερινότητα μας!

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορώ να εργάζομαι σε δύο επιχειρήσεις, στην πρώτη με πλήρη απασχόληση και στη δεύτερη με μερική?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ   

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει την ίδια ημέρα εργάτες ή υπαλλήλους που εργάστηκαν σε άλλο εργοδότη όλο το νόμιμο χρόνο εργασίας (ωράριο),μπορεί όμως να απασχολήσει μισθωτούς που εργάστηκαν την ίδια ημέρα σε άλλους εργοδότες, λιγότερες από τις νόμιμες ώρες, αλλά μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Δικαιούμαι αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας, ενώ έχασα την κανονική μου άδεια, λόγω μακροχρόνιας ασθένειας?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ    

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας είναι συνακόλουθο δικαίωμα της λήψης των ημερών αδείας. Στην περίπτωση λοιπόν του συμψηφισμού των ημερών αδείας με τις ημέρες μακροχρόνιας ασθένειας του μισθωτού, για να γίνει ο εν λόγω συμψηφισμός, σημαίνει ότι προϋπάρχει το δικαίωμα του μισθωτού για λήψη των ημερών αδείας (για αυτό άλλωστε συμψηφίζεται το δικαίωμα αυτό), επομένως εξακολουθεί και υφίσταται το συνακόλουθο δικαίωμα λήψης των αντίστοιχων αποδοχών, και οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν.

Το άρθρο 440 ΑΚ, προβλέπει ότι ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες.

Επομένως για τον μισθωτό που απουσιάζει συμψηφίζεται μεν το δικαίωμα απουσίας με την απαίτηση του μισθωτού να λάβει ημέρες αδείας, όχι όμως και η απαίτηση να λάβει αποδοχές και επίδομα αδείας, αφού η τελευταία δεν είναι ομοειδής προς την απαίτηση του εργοδότη για παροχή εργασίας, και συνεπώς δεν εμπίπτει στο άρθρο 440 Α.Κ, περί συμψηφισμού.

Στην περίπτωση,λοιπόν, της απώλειας του δικαιώματος αδείας, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας θα πρέπει να καταβάλλονται στον μισθωτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Απολύθηκα κατά την περίοδο που ήμουν σε εκ περιτροπής εργασία η οποία μου είχε επιβληθεί μονομερώς, είναι νόμιμη η απόλυση? Τι αποζημίωση θα πάρω?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επειδή η επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης αποτελεί ηπιότερο μέτρο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεδομένου ότι επιβάλλεται ως μέτρο προληπτικό κατά των απολύσεων, δεν μπορεί να γίνει απόλυση κατά το διάστημα αυτό και υπολογισμός της αποζημίωσης με τις μειωμένες λόγω του συστήματος αυτού αποδοχές. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, για να πραγματοποιηθεί απαιτεί την διακοπή του συστήματος της εκ περιτροπής απασχόλησης και την επαναφορά του εργαζόμενου σε σύστημα πλήρους απασχόλησης. Ως εκ τούτου ο υπολογισμός της αποζημίωσης θα γίνει με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Η εξάμηνη άδεια μητρότητας που έλαβα, μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες άδειες?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας 6 μηνών, δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια προστασίας της μητρότητας.

Έτσι πλέον,μετά από πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται τις εξής άδειες:

α) Ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) για τις μητέρες, διάρκειας 17 εβδομάδων (8 εβδομάδες πριν και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό).

β) Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας 6 μηνών, για τις μητέρες.

γ) Ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού, διάρκειας 30 μηνών, για τον έναν εκ των δύο γονέων. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπάρχει η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα. Έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη, υπάρχει η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την ημέρα για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα την ημέρα για τους επόμενους 6 μήνες (συνολική διάρκεια 18 μήνες).

Επίσης, έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη, η ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο για 30 ή 18 μήνες) μπορεί να αντικατασταθεί από συνεχόμενη ισόχρονη άδεια μετ’ αποδοχών, διάρκειας 3,5 μηνών. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 6 μηνών χορηγείται αμέσως μετά και δεν συμψηφίζεται.