Αρχική Εποχικοί Μουσείο Ακρόπολης: Τελευταίες αιτήσεις για 26 εποχικές θέσεις

Μουσείο Ακρόπολης: Τελευταίες αιτήσεις για 26 εποχικές θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων ΔΕ Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/11/2019-25/11/2019

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Τηλέφωνο: 210 9000900 εσωτ. 418, 419

Επισυναπτόμενο αρχείο: dimosio_151119.pdf