Αρχική Μόνιμοι Mόνιμοι: Θέσεις μελών ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ !

Mόνιμοι: Θέσεις μελών ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με νέο προσωπικό ενισχύεται το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), όπως αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
-Ιατρική Σχολή
Τομέας Παθολογίας
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική Παθολογία».
Μία θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις».
-Ιατρική Σχολή
Τομέας Παθολογίας
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».
-Ιατρική Σχολή
Τομέας Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Εφηβική Ιατρική».

-Ιατρική Σχολή

Τομέας Υγείας Μητέρας- Παιδιού
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Εφηβική Ιατρική».
-Ιατρική Σχολή
Τομέας Υγείας Μητέρας – Παιδιού
Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Νεογνολογία».
-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική – Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική».