Αρχική ΑΣΕΠ Μόνιμοι: Στο τυπογραφείο η 6K/2022 για 66 μόνιμες προσλήψεις – Οι ειδικότητες

Μόνιμοι: Στο τυπογραφείο η 6K/2022 για 66 μόνιμες προσλήψεις – Οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη την, Τρίτη 2 Αυγούστου, η προκήρυξη 6K/2022 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 66 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι 68 μόνιμες προσλήψεις, όπως αναλυτικά παρουσιάζει το proson, κατανέμονται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ

Ο πίνακας θέσεων της 6Κ/2022 ΕΔΩ

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν τους εξής κλάδους: 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Πολιτικός Μηχανικός)
 • ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ