Αρχική Μόνιμοι Μόνιμοι στο Μετρό με απολυτήριο λυκείου: Από σήμερα οι αιτήσεις

Μόνιμοι στο Μετρό με απολυτήριο λυκείου: Από σήμερα οι αιτήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 38 μόνιμων υπαλλήλων στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Η νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου ή ΙΕΚ! 

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου και απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

  1. ΔΕ Λειτουργίας Σταθμάρχες – 33 θέσεις
  2. ΔΕ Λειτουργίας Ελεγκτές κομίστρου – 3 θέσεις
  3. ΔΕ Λειτουργίας Εκδότες κομίστρου – 2 θέσεις

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Οι συμβάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΑΧ) και αφορούν την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), που σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου!

Πώς θα κάνετε αίτηση

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.