Αρχική ΑΣΕΠ Μόνιμοι: Κλείνει η υποβολή δικαιολογητικών για 1.648 προσλήψεις σε Δήμους

Μόνιμοι: Κλείνει η υποβολή δικαιολογητικών για 1.648 προσλήψεις σε Δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Mέχρι αύριο Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, έχουν περιθώριο οι υποψήφιοι του κλάδου «Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», που υπέβαλαν αίτηση στην προκήρυξη 13Κ/2021, για 1.648 προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που επικαλέστηκαν κατά την αίτηση τους.

H προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορά, την πλήρωση, 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Στην συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνται για υποβολή δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που καλούνται Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαφορετικά θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.