Αρχική ΑΣΕΠ Mόνιμοι: Δείτε τα 123 πτυχία που εξασφαλίζουν μόνιμο διορισμό στην ΑΑΔΕ

Mόνιμοι: Δείτε τα 123 πτυχία που εξασφαλίζουν μόνιμο διορισμό στην ΑΑΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Dimosio.gr σας παρουσιάζει όλα τα πτυχία που γίνονται δεκτά για την συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1Γ/2022ανά κλάδο και ειδικότητα.

Να σημειωθεί, πως οι 822 προσλήψεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται σε 66 περιοχές σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει την εξέταση στο μάθημα «Λεκτικές Ικανότητες και Δεξιότητες» που θα είναι κοινό για όλες τις ειδικότητες και τρία ακόμα μαθήματα αναλόγως της ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα που αναμένεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι, αναλόγως ειδικότητας, είναι:

 • Δημοσιονομικό Δίκαιο & Φορολογικό Δίκαιο
 • Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων
 • Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική

Σε κάθε περίπτωση η ακριβής ύλη και τα μαθήματα θα γίνουν γνωστά μόλις εκδοθεί η προκήρυξη από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Δείτε τα πτυχία που γίνονται δεκτά ανά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τον πίνακα θέσεων της προκήρυξης:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τα πτυχία Πανεπιστημίων που διορίζουν στην ΑΑΔΕ ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή
 2. Οικονομικών ή
 3. Οικονομικών Επιστημών ή
 4. Οικονομικής Επιστήμης ή
 5. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 6. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή
 9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή
 10. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 11. Δημοσίων Οικονομικών ή
 12. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 13. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
 14. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 15. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 16. Δημόσιας Διοίκησης ή
 17. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
 18. Πολιτικής Επιστήμης ή
 19. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
 20. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 21. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 22. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 23. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
 24. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή
 25. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 26. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 27. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 28. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
 29. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
 30. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 31. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 32. Στατιστικής ή
 33. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 34. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 35. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 36. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 37. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής.*

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Πτυχίο Στατιστικής) ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή
 2. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 3. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 4. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 5. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 6. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή
 2. Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 5. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 6. Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 7. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
 8. Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
 9. Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή
 10. Πολιτικού Μηχανικού.**

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
 3. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή
 6. Πληροφορικής και Τηλεματικής ή
 7. Επιστήμης Υπολογιστών ή
 8. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 10. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
 11. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή
 12. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
 13. Ψηφιακών Συστημάτων ή
 14. Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή
 15. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
 16. Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 17. Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
 18. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 19. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
 20. Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.**

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Τα πτυχία των ΤΕΙ που διορίζουν στην ΑΑΔΕ ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή
 2. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 5. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 6. Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 7. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
 8. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 9. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 12. Διοικητικής Τεχνολογίας ή
 13. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 14. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 15. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
 16. Λογιστικής ή
 17. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 18. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 19. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
 20. Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή
 21. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 22. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 23. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 24. Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
 25. Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
 26. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 27. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 28. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
 29. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες *

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
 3. Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
 4. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
 5. Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
 6. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 7. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
 8. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή
 10. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
 11. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή
 12. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 14. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.**

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή
 2. Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή
 3. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 4. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης**.

* Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
 2. Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
 3. Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
 4. Απολυτήριος τίτλος:
  – Ενιαίου Λυκείου ή
  – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής