ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μόνιμες προσλήψεις στην εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019, στην ανακοίνωση που είχε βγάλει ο οργανισμός για τις δύο προκηρύξεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 οι αιτήσεις ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στις 3 Φεβρουαρίου ενώ για την 2ΓΕ/2019, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 5 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται 24 Φεβρουαρίου.

Τα τυπικά προσόντα ένταξης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα κατηγορίας ΠΕ των ως άνω Προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία:

Πίνακας Θέσεων 1ΓΕ/2019

Πίνακας Θέσεων 2ΓΕ/2019