Αρχική Μόνιμοι Μόνιμες προσλήψεις στον ΟΣΕ: Λήγουν οι αιτήσεις για τις 90 θέσεις εργασίας

Μόνιμες προσλήψεις στον ΟΣΕ: Λήγουν οι αιτήσεις για τις 90 θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις τον ενδιαφερόμενων για τις 90 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) διαφόρων ειδικοτήτων, στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 2 Ιανουαρίου 2023.

Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, η οποία θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσοδος στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΣΕ ΑΕ (https://ose.gr) και επιλέγοντας το σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων,
τριάντα έξι (36) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες,
πέντε (5) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί,
δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι και
πέντε (5) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Οι ειδικότητες έχουν κύριο αντικείμενο απασχόλησης:

ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων: Χειρισμός μηχανισμού αλλαγής τροχιάς στους σταθμούς, εκτέλεση εργασιών ελιγμών και εργασία λίπανσης και ελαφράς συντήρησης των μηχανισμών και εγκαταστάσεων γραμμής
ΔΕ Σταθμάρχες: Αποκλειστικά υπεύθυνος για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών στην περιοχή ευθύνης του. Διαχείριση προσωπικού, δαπανών, απολογιστικά στοιχεία κυκλοφορίας, αλληλογραφία προς τις υπηρεσίες του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. κ.λπ.
ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί: Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και επισκευή εξοπλισμού ασυρμάτων και ενσυρμάτων τηλεπικοινωνιών.
ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι: Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων ισχύος. Επισκευή Η/Μ συστημάτων
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου: Χειρισμός μηχανημάτων βαρέων ή μη με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της γραμμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. καθημερινά (09:00-15:00), στα τηλέφωνα 210-5297843 και 210-5297898 (για θέματα της προκήρυξης).