30 μόνιμες προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

0
47

30 μόνιμες θέσεις έρχονται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Ειδικότερα:

Με μόνιμο προσωπικό πρόκειται να ενισχυθεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύτηκε σήμερα και καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που θα καλυφθούν από προσωπικό ειδικών κατηγοριών.

Θα προκηρυχθούν 28 προσλήψεις υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ και για άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, θα διατεθούν 2 ακόμη θέσεις.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.