Αρχική Δήμοι Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων δημιουργεί ο Δήμος Πεντέλης

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων δημιουργεί ο Δήμος Πεντέλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κατάρτιση Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, προχωρά ο Δήμος Πεντέλης. Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι με την επίσημη καταγραφή να «χαρτογραφηθεί» λεπτομερώς η πολιτιστική έκφραση και δραστηριότητα της πόλης.

Στο Μητρώο θα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, που το καταστατικό τους προβλέπει πολιτιστική δραστηριότητα και η εγγραφή τους θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης. Με αυτό τον τρόπο η δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά επιδιώκει να διασφαλίσει την καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια των επιχορηγήσεων που δίνονται από τον δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα τις αιτήσεις τους με πλήρη φάκελο, έως και τις 15/6/2020. Περισσότερες πληροφορίες στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: https://penteli.gov.gr/