Αρχική Ασφάλιση Μισή εισφορά για πάνω από 5.000 ασφαλισμένους με 40ετία

Μισή εισφορά για πάνω από 5.000 ασφαλισμένους με 40ετία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μισή εισφορά θα κληθούν να καταβάλουν πάνω από 5.000 ασφαλισμένοι, που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και δεν επιθυμούν να τερματίσουν τον εργασιακό τους βίο και να βγουν στη σύνταξη.

Η έκπτωση 50% αφορά περίπου 3.000 μηχανικούς και εργολήπτες του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, 1.500 δικηγόρους του πρώην ΤΑΝ, καθώς και γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Όπως επισημαίνει χθεσινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, την έκπτωση μπορούν να ζητήσουν για όλους τους κλάδους σύνταξης – κύρια, επικουρική, εφάπαξ – ή μεμονωμένα εκείνοι που συμπληρώνουν 40ετία. Δεν “κουρεύονται” οι εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (6,95%), οι οποίες θα πρέπει να πληρώνονται στο 100%. Η κατώτατη εισφορά για κύρια σύνταξη διαμορφώνεται σε 58,6 ευρώ.

Η ρύθμιση δεν αφορά μισθωτούς και δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων, που συμπληρώνουν 40ετία με χρόνο που διανύθηκε μετά τη συνταξιοδότηση. Αντίθετα εφαρμόζεται σε παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση.

Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα λάβουν ανταποδοτική σύνταξη, η οποία – ειδικά για τον χρόνο κατά τον οποίο ισχύει η έκπτωση – θα υπολογιστεί με το μειωμένο εισόδημα. Αυτό σημαίνει πως όσα περισσότερα έτη ασφάλισης έχει ο ασφαλισμένος με μειωμένες εισφορές, τόσα περισσότερα χάνει από την βάση υπολογισμού της σύνταξής του.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με μηνιαίο εισόδημα 2.000€ το 2017, επιλέγει να υπαχθεί στην ρύθμιση και πληρώνει εισφορές 200€ (2.000€ * 20% / 2), δηλαδή σαν να είχε εισόδημα 1.000€. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, ως μηνιαίες αποδοχές για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα 1.000€ και όχι τα 2.000€.