Αρχική Ελλάδα Μικρό το ποσοστό των απασχολούμενων που εργάζονται από το σπίτι τους στην...

Μικρό το ποσοστό των απασχολούμενων που εργάζονται από το σπίτι τους στην Ελλάδα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, το 2018, το 5,2% των απασχολούμενων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εργάζονταν συνήθως από το σπίτι. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό περίπου στο 5% την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό εκείνων που εργάζονται μερικές φορές από το σπίτι αυξήθηκε από 5,8% το 2008 σε 8,3% το 2018. Στην Ελλάδα, το σχετικό ποσοστό έφτασε στο 2%.

Με το 14,0% των απασχολουμένων να εργάζονται συνήθως από το σπίτι τους το 2018, η Ολλανδία έφτασε στην κορυφή του σχετικού καταλόγου, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (13,3%), το Λουξεμβούργο (11,0%) και την Αυστρία (10,0%). Αντίθετα, πολύ λίγοι εργάστηκαν συνήθως από το σπίτι στη Βουλγαρία (0,3%) και στη Ρουμανία (0,4%).

Στην ΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (18,5%), συχνότερα από τους μισθωτούς (3,0%). Αυτό το πρότυπο εντοπίζεται σε κάθε κράτος μέλος. Τα υψηλότερα ποσοστά που διαπιστώθηκαν ήταν στη Φινλανδία, όπου περισσότερο από το 40% των αυτοαπασχολούμενων εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (46,4%), την Ολλανδία (44,5%) και την Αυστρία (43,6%).

Το 2018, ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γυναικών εργάστηκε συνήθως από το σπίτι (5,5%), σε σύγκριση με τους άνδρες (5,0%). Αυτό συνέβαινε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες διαφορές στη Γαλλία (8,1% των γυναικών έναντι 5,2% των ανδρών), το Λουξεμβούργο (12,5% των γυναικών, το 9,8% των ανδρών) και τη Μάλτα (7,4% , 4,7% των ανδρών).

Αντιθέτως, σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, η κατάσταση ήταν αντίστροφη, με περισσότερους άνδρες να εργάζονται. Στην Ολλανδία (15,5% των ανδρών, έναντι 12,3% των γυναικών), τη Δανία (8,5% των ανδρών, 7,0% των γυναικών) και την Ιρλανδία (7,2% των ανδρών και 5,7% των γυναικών).

Το μερίδιο των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι αυξάνεται με την ηλικία. Στην ΕΕ, μόνο το 1,8% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών δούλευε συνήθως από το σπίτι τους το 2018, έναντι 5,0% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-49 ετών και 6,4% μεταξύ 50-64 ετών. Το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που εργάζονταν συνήθως από το σπίτι καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (8,7%). Το επόμενο ήταν στην Εσθονία (5,2%)