Αρχική Διεθνή Μηχανικοί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Μηχανικοί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόσιες θέσεις εργασίας προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) για τις εγκαταστάσεις του στο Μόναχο και την Χάγη.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στην φυσική, τη χημεία, την μηχανική ή τις φυσικές επιστήμες. Επίσης, απαιτείται πολύ καλή γνώση εργασίας τουλάχιστον δύο γλωσσών του Γραφείου (αγγλική, γαλλική ή γερμανική) και η προθυμία εκμάθησης της τρίτης γλώσσας.

Βιογραφικά αποστέλλονται έως τις 6 Φεβρουαρίου για το Μόναχο και τις 9 Μαρτίου για την Χάγη στην ηλεκτρνοική διεύθυνση: https://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/examiners.html.