Αρχική Επιχειρήσεις ΜΕΒΓΑΛ: Αντιπρόεδρος του ΔΣ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

ΜΕΒΓΑΛ: Αντιπρόεδρος του ΔΣ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΜΕΒΓΑΛ, αναλαμβάνει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ πρόεδρος παραμένει η Μαίρη Χατζάκου και Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΜΕΒΓΑΛ:

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών της μετοχικής σύνθεσης της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

• Μαίρη Χατζάκου – Εκτελεστικός Πρόεδρος
• Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
• Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος – Διευθύνων Σύμβουλος
• Μαρία Γεώργαλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
• Μαριάννα Παπαδοπούλου Χατζάκου – Μη Εκτελεστικό Μέλος