Αρχική Διεθνή Μεταφραστές για πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μεταφραστές για πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δεκάδες θέσεις για πρακτική άσκηση προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις μεταφραστικές του υπηρεσίες με στόχο να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των ασκουμένων και την κατανόηση του αντικειμένου σε πραγματικές συνθήκες.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου και να έχουν παρακόλουθησει κάποιο -τουλάχιστον τριετές- πρόγραμμα μετάφρασης, να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, καθώς και να γνωρίζουν τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι ασκούμενοι θα έχουν έδρα το Λουξεμβούργο, όπου θα διαμείνουν κατά τους τρεις μήνες του προγράμματος, και θα εισπράττουν μηνιαιώς εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.252,62 ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως τις 15 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships.