Τετάρτη, Ιούνιος 16, 2021
Αρχική Οικονομία Μέρισμα σε ανέργους, ΑΜΕΑ και μονογονεϊκές οικογένειες

Μέρισμα σε ανέργους, ΑΜΕΑ και μονογονεϊκές οικογένειες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την άλλη Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν να πληρώνονται τα πρώτα νοικοκυριά που δικαιούνται το φετινό μέρισμα.

Η σχετική πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr αναμένεται να ανοίξει για ηλεκτρονικές αιτήσεις πιθανότατα αύριο Παρασκευή, ενώ ειδικές ρήτρες προστασίας περιλαμβάνει η ΚΥΑ για ευάλωτα νοικοκυριά και ειδικότερα για νοικοκυριά με ανέργους, Άτομα με Αναπηρία και μονογονεικές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πριμοδότηση των μονογονεικών οικογενειών στα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε το πρώτο παιδί να λογίζεται ως ενήλικο μέλος νοικοκυριού.

Για τους άνεργους  που έχουν συμπληρώσει στις 30.11.2018 τουλάχιστον έξι μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του έτους, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των 6 μηνών εντός του 2018.

Κατ’ εξαίρεση, το μέρισμα καταβάλλεται αυτόματα σε δικαιούχους, που πληρούν σωρευτικά τα εξής πέντε κριτήρια :

α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής
αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας 70 ετών και άνω.
γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
ε) Είναι ενημερωμένο το πεδίο του Α.Φ.Μ. στη βάση του Α.Μ.Κ.Α. για τον υπόχρεο και συνυπόχρεο εφόσον υπάρχει.

Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση της
ωφελούμενης μονάδας, με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί μετά την 31.12.2017, εισάγοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή τα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το Μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.