Αρχική Αγρότες Μείωση του ΦΠΑ στα βιολογικά φρούτα και λαχανικά σχεδιάζουν οι Βρυξέλλες

Μείωση του ΦΠΑ στα βιολογικά φρούτα και λαχανικά σχεδιάζουν οι Βρυξέλλες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικότερα, ήδη συζητείται στο Συµβούλιο µια πρόταση της Επιτροπής για τους συντελεστές ΦΠΑ των βιολογικών, που θα επέτρεπε στα κράτη µέλη να χαµηλώσουν το συντελεστή στη συγκεκριµένη κατηγορία τροφίµων, ώστε να γίνει πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές, χωρίς να συµπιέζεται η τιµή του παραγωγού.

Όπως υπογραµµίζει η Επιτροπή, τα φορολογικά συστήµατα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι η τιµή των διαφόρων τροφίµων αντικατοπτρίζει το πραγµατικό τους κόστος όσον αφορά τη χρήση πεπερασµένων φυσικών πόρων, τη ρύπανση, τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και άλλα περιβαλλοντικά εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θα ενισχύσει το νοµοθετικό πλαίσιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις (GI) και, όπου ενδείκνυται, θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα κριτήρια βιωσιµότητας.

Για να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν ενηµερωµένες, υγιεινές και βιώσιµες επιλογές τροφίµων, η πολιτική Farm 2 Fork προβλέπει µια εναρµονισµένη υποχρεωτική επισήµανση διατροφής στο µπροστινό µέρος της συσκευασίας και θα εξετάσει το ενδεχόµενο να προτείνει την επέκταση των υποχρεωτικών ενδείξεων, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις µιας τέτοιας κίνησης στην ενιαία αγορά, δεδοµένης της αντίθεσης που έχουν εκφράσει επ’ αυτού πλήθος χωρών του Βορρά. Θα αναζητηθούν ακόµα νέοι τρόποι παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές µε άλλα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών, για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των πληροφοριών για τα τρόφιµα, ιδίως για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Για να βελτιωθεί η διαθεσιµότητα και η τιµή των βιώσιµων τροφίµων και να προωθηθεί η υγιεινή και βιώσιµη διατροφή σε θεσµικό επίπεδο, δηλαδή στις καντίνες και τα κυλικεία δηµόσιων υπηρεσιών, σε νοσοκοµεία και άλλους σχετικούς χώρους. Αυτό θα υποχρεώσει τις περιφέρειες και τις δηµόσιες αρχές να διαδραµατίσουν τον ρόλο τους αγοράζοντας «βιώσιµα» τρόφιµα για σχολεία, νοσοκοµεία και άλλα δηµόσια ιδρύµατα και θα ενισχύσει επίσης τα βιώσιµα συστήµατα γεωργίας, όπως η βιολογική γεωργία. Μάλιστα η Κοµισιόν θα ακολουθήσει πρώτη το παράδειγµα, ορίζοντας πρότυπα αειφορίας στις συµβάσεις τροφοδοσίας για τα κυλικεία των χώρων που απασχολεί. Θα επανεξετάσει επίσης το σχολικό σύστηµα της ΕΕ για να ενισχύσει τη συµβολή του στη βιώσιµη κατανάλωση τροφίµων και ιδίως για να ενισχύσει τα εκπαιδευτικά µηνύµατα σχετικά µε τη σηµασία της υγιεινής διατροφής, της βιώσιµης παραγωγής τροφίµων και της µείωσης των απορριµµάτων τροφίµων.