Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. τον Μάιο ανήλθε σε 794.752 άτομα καταγράφοντας μείωση 7% συνολικά  59.429 λιγότερα άτομα σε σχέση με τον Μάιο του περασμένου χρόνου και των επιδοτούμενων ανέργων σε 81.455 άτομα, σε σχέση με τους 111.597 επιδοτούμενους με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. τον Μάιο ανήλθε σε 794.752 άτομα. Από αυτά 453.696 (ποσοστό 57,1%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 341.056 (ποσοστό 42,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.  για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών

Οι άνδρες ανήλθαν σε 266.469 (ποσοστό 33,5%) και οι γυναίκες σε 528.283 (ποσοστό 66,5%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 248.944 άτομα (ποσοστό 31,3%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 375.641 άτομα (ποσοστό 47,3%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 272.849 άτομα (ποσοστό 34,3%) και 161.105 άτομα (ποσοστό 20,3%), αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάιο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 81.455 άτομα, από τα οποία οι 70.574 (ποσοστό 86,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 10.881 (ποσοστό 13,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων, τον Μάιο του 2024, ανήλθε σε 81.455 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 36.142 άτομα (-30,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Μάιο του 2023, και μείωση κατά 91.223 άτομα (-52,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο του 2024.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 36.580 (ποσοστό 44,9%) και οι γυναίκες σε 44.875 (ποσοστό 55,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 67.263 (ποσοστό 82,6%) είναι κοινοί, 1.732 (ποσοστό 2,1%) είναι οικοδόμοι, 10.881 (ποσοστό 13,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.268 (ποσοστό 1,6%) είναι λοιποί εποχικοί (αγροτικά), 250 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 61 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις