Αρχική Υπουργεία Μεγάλη αύξηση για τα φορολογικά έσοδα τον Σεπτέμβριο

Μεγάλη αύξηση για τα φορολογικά έσοδα τον Σεπτέμβριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΙΚ

Αυξημένα κατά 1 δισ. και 2,9% έναντι του στόχου  ήταν τα φορολογικά έσοδα τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη αποτελούν ένδειξη για ταχύτερη του προβλεπομένου ανάκαμψη το 2021. «Στον βαθμό που επιβεβαιωθεί αυτή η τάση και τους επόμενους μήνες θα βελτιωθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές για το 2021 και πιθανώς και το 2022» ανέφερε.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που καταγράφεται μέχρι στιγμής για τον Οκτώβριο, στοιχείο που θα δείξει στο οικονομικό επιτελείο εάν η υπέρβαση των εσόδων αποτελεί αποτελεσμα συγκυριακών καταστάσεων ή θα παγιωθεί. Στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις τόσο για το ΑΕΠ  όσο και το έλλειμμα του 2022.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10.148 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13.011 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 11.269 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 5.958 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8.855 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.011 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Καθαρά έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39.452 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.360 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.771 εκατ. ευρώ, αυξημένα  κατά 1.152 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33.728 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 943 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω των εσόδων που προήλθαν από την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.320 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 208 εκατ. ευρώ από το στόχο (3.527 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.496 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 297 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.