ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ακόμα 16 ημέρες απομένουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οπότε και λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Γέφυρα» το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν δάνεια με υποθήκη την α΄ κατοικία και πλήττονται από την πανδημία, να λάβουν επιδότηση της μηνιαίας δόσης που φτάνει ακόμα και το 90%. Δεδομένης και της μεγάλης ανταπόκρισης που υπάρχει, πιθανόν όταν πλησιάζει το τέλος του μήνα η κυβέρνηση να εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα δήλωσε ότι «εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα να έχει τόσο θετική ανταπόκριση, είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης και της περαιτέρω ενίσχυσης του».

Δεδομένου ότι η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

* όταν οι συγκύριοι της κύριας κατοικίας είναι περισσότεροι από ένας, αρκεί η υποβολή της αίτησης από έναν από αυτούς.

* αν το δάνειο βρίσκονταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ή είχε καταγγελθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2020, τότε η αίτηση συνυπογράφεται (ηλεκτρονικά) από το σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους καθώς και από το συνοφειλέτη ή τον εγγυητή.

* αν υποβληθεί αίτηση και ο οφειλέτης εκπέσει από τη συνεισφορά του δημοσίου, δεν επιτρέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης για την χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

* αν το μη εξυπηρετούμενο δάνειο είχε καταγγελθεί μέχρι τις 29/2/2020 τότε πρέπει να παρέχει άρση απορρήτου και ο συνοφειλέτης ή/και ο εγγυητής.

* σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον/την σύζυγο. Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση πριν από την υποβολή της αίτησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει προστατευόμενα μέλη χωρίς ΑΦΜ, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει το πεδίο «δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Ε1». Αν δεν το κάνει τότε δεν θα μπορέσει να συνεχίσει καθώς η αίτηση θα ακυρωθεί. Αυτό συμβαίνει καθώς αυτόματα από την πλατφόρμα αναζητείται ο ΑΦΜ του προστατευόμενου μέλους.

Οι πρώτες καταβολές της επιδότησης από το δημόσιο προς τις τράπεζες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν για να εξυπηρετούμενα δάνεια τον Οκτώβριο. Για τα «κόκκινα» δάνεια θα πρέπει οι δανειολήπτες να υποβάλλουν αίτηση και να έρθουν σε συμφωνία με την τράπεζα για τη ρύθμιση των οφειλών πριν ξεκινήσει η επιδότηση από το δημόσιο.