Αρχική Ασφάλιση Μέχρι τέλος του έτους η επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών του...

Μέχρι τέλος του έτους η επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών του Συν-εργασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράταση έως τις 31/12/2020 (έναντι 15/10) στην κάλυψη από το κράτος του 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό Συν-Εργασία, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Η κάλυψη αντιστοιχεί στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται και είναι ενταγμένοι στον συγκεκριμένο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης και η δαπάνη υπολογίζεται από το ΓΛΚ στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Με την ίδια τροπολογία καθορίζονται και έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων ανάλογα με το επιδημιολογικό επίπεδο κινδύνου  (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.).

Για τις Περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στο «κόκκινο», δηλαδή στην κατηγορία «πολύ υψηλό», ορίζεται ότι:

-για όσες επιχειρήσεις τεθούν τίθενται σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.

Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, ενώ γι’ αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή και υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%.

Για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται:

– Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ
– Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή
– Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της Π.Ε.

Προβλέπεται, δε, επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ για τους παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος ψηφίζεται αύριο Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ