Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτου για τους ιδιοκτήτες που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια, με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 1η έως και 31 Αυγούστου 2020, αλλά και των αρχικών ή τροποποιητικών «δηλώσεων  Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτου για τον μήνα Οκτώβριο, η προθεσμία λήγει στις 20 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Σεπτέμβριο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, εστίασης, τουρισμού και πολιτισμού δικαιούνται υποχρεωτικά έκπτωση 40% στο ενοίκιο που καταβάλλουν. Ωστόσο, για επιχειρήσεις (βάσει συγκεκριμένων ΚΑΔ) κυρίως του λιανικού εμπορίου, όπως υπόδησης, ένδυσης, λουλουδιών, ειδών δώρου, ποτών και καπνού, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή για μείωση τουλάχιστον 30%. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές σε μείωση του ενοικίου, θα κερδίσουν έκπτωση φόρου για τα «χαμένα» ενοίκια, ίση με το 12% του αρχικού ενοικίου, η οποία θα συμψηφιστεί με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος ή και του ΕΝΦΙΑ.

Για τον μήνα Οκτώβριο, αλλά και μέχρι το τέλος του έτους, τόσο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες (τουρισμού, πολιτισμού, κ.α.) για τις οποίες τον Σεπτέμβριο η μείωση στο ενοίκιο ήταν υποχρεωτική, όσο και σε ορισμένες κατηγορίες του λιανεμπορίου βάσει συγκεκριμένων ΚΑΔ, επιτρέπεται η μείωση ενοικίου κατά τουλάχιστον 30%, αλλά κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει:

  • Να υπάρχει η συμφωνία ενοικιαστή-ιδιοκτήτη, που μπορεί να αποτυπωθεί σε τροποποιητικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή και με την ίδια τροποποιητική δήλωση στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ
  • Να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη τροποποιητική δήλωση στοιχείων μίσθωσης στο TAXISnet, όπου θα αναγράφεται το νέο ενοίκιο.
  • Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση, καθώς η μη απόκρουσή της συνεπάγεται αποδοχή της
  • Να καταβάλλεται στην ώρα του το ενοίκιο που έχει συμφωνηθεί, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης δικαιούται να διεκδικήσει το σύνολο του μισθώματος.

Όπως διευκρινίζεται σε νέα υπουργική απόφαση για την υποχρεωτική μείωση του ενοικίου κατά 40% που εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο, μειωμένο ενοίκιο για όλον τον μήνα δικαιούνται και οι εργαζόμενοι πληττόμενων επιχειρήσεων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί.