Αρχική Ασφάλιση Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η έκδοση των εκκρεμών συντάξεων

Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η έκδοση των εκκρεμών συντάξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έχουν “πατήσει γκάζια” στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εκδόσεις των εκκρεμών συντάξεων, έτσι ώστε να ανακουφιστούν ασφαλισμένοι που περιμένουν ως και 4 χρόνια για να πάρουν τη σύνταξη.

Αρχικά κύριος στόχος είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, για να μοιραστεί ο μεγάλος όγκος των εκκρεμοτήτων σε περισσότερα άτομα.

Υπό αυτό το πρίσμα,  ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης έχει δρομολογήσει την πρόσληψη 86 μόνιμων υπαλλήλων, ενώ ο σχεδιασμός προσλήψεων για το 2021 περιλαμβάνει άλλες 100 προσλήψεις, πάλι με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει και αποσπάσεις υπαλλήλων,  από άλλους φορείς του Δημοσίου και οργανισμούς, αλλά και  προσωπικό που θα αντληθεί από τα επιστημονικά επιμελητήρια.

Να σημειωθεί, ότι το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να επιδιώξει την μετάβαση του υπερταμείου ασφάλισης στην ψηφιακή εποχή, κυρίως με ενέργειες που θα έχουν να κάνουν με ψαπλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση σύνταξης, με την προετοιμασία κατάλληλων κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά και καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου αιτημάτων που θα λειτουργεί μόνο ψηφιακά και για το οποίος δεν θα απαιτείται χειρόγραφη αίτηση.

Εν κατακλείδι, στο υπ.Εργασίας αναμένεται να στοχεύσουν αφενός στη δημιουργία εξιδεικευμένων προγραμμάτων που θα έχουν ως κύριο στόχο το “ξεμπλοκάρισμα” των ασφαλιστικών ταμείων που παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα, αλλά και αφετέρου στην ενοποίηση κύριας και επικουρικής σύνταξης.