Αρχική Μόνιμοι Λιμενικό: Επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της προκήρυξης

Λιμενικό: Επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της προκήρυξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσημη ενημέρωση για την προκήρυξη των Δοκίμων Σημαιοφόρων εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αιτήσεις με δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση, είτε ταχυδρομικώς προκήρυξη του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διαγωνισμό Δοκίμων Σημαιοφόρων, οφείλουν να παρακολουθούν την ιστοσελίδα www.hcg.gr του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στην οποία θα αναρτηθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης.

Κατόπιν αυτού και μέχρι της ως άνω αναρτήσεως, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην τηλεφωνούν στην ως άνω Επιτροπή, προκειμένου να ενημερωθούν, σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού ή να πληροφορηθούν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεώς των, καθόσον η αρμόδια Επιτροπή αδυνατεί, κατά τον τρέχοντα χρόνο ελέγχου και μοριοδότησης, να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενημερώσεις, οι οποίες επιβραδύνουν το έργο της και δεν εξυπηρετούν καμία σκοπιμότητα επί του παρόντος.

Μετά την ανάρτηση των προβλεπόμενων αλφαβητικών πινάκων απορριφθέντων και συμμετεχόντων θα έχουν οι υποψήφιοι τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικώς.