Αρχική Δήμοι Λέσβος: Δράσεις Αγωγής Υγείας στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Λέσβος: Δράσεις Αγωγής Υγείας στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, αξιοποιώντας προς  όφελος των πολιτών την διάθεση προσφοράς του  προσωπικού που υπηρετεί στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, θα πραγματοποιήσει   Δράσεις Αγωγής Υγείας στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης για την υιοθέτηση υγιεινών (θετικών) στάσεων και συμπεριφορών, από τα νήπια που φιλοξενούνται στους Παιδικούς μας.

Με την συνδρομή  της ψυχολόγου και του νοσηλευτικού προσωπικού  του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου, ξεκινά πιλοτικά από τους Δημοτικούς Παιδικούς  Σταθμούς στη Μυτιλήνη, η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού.

Με δεδομένο ότι από την προσχολική ηλικία, η αγωγή υγείας αποτελεί μια συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία διεπιστημονικού και διαθεματικού χαρακτήρα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. Η θέσπιση, η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας είναι καθοριστικής σημασίας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν πρώιμα στάδια της ζωής του ατόμου. Η αγωγή υγείας είναι πρωτογενής πρόληψη και έχει άμεση σχέση με τον τρόπο και στάση ζωής. Δεν πρόκειται για μια απλή ενημέρωση αλλά αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών, που προασπίζουν και προάγουν την υγεία μέσα από την βιωματική μάθηση.

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι η συναισθηματική αγωγή (αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση), κανόνες συμπεριφοράς και υγιεινής, σωστή  στοματική υγιεινή.