Αρχική Οικονομία Κτηματολόγιο: 16 ερωτήσεις και απαντήσεις για την πλατφόρμα

Κτηματολόγιο: 16 ερωτήσεις και απαντήσεις για την πλατφόρμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας για την έκδοση αριθμού προτεραιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών ανακοίνωσαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

16 ερωτήσεις και απαντήσεις για την πλατφόρμα
Ερώτηση: Πώς μπορώ να αποκτήσω αριθμό προτεραιότητας για τη δια ζώσης εξυπηρέτησή μου στο ΚΓ Αθηνών;
Απάντηση: Για την εξυπηρέτησή από το ΚΓ Αθηνών, οι πολίτες θα πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδουν αριθμό προτεραιότητας, μέσω του ktimatologio.gov.gr.

Ερώτηση: Η έκδοση αριθμού προτεραιότητας θα ισχύει για την επίσκεψη σε κάθε κτηματολογικό γραφείο ή για ορισμένα γραφεία;
Απάντηση: Η λήψη αριθμού προτεραιότητας μέσω της πλατφόρμας αρχικά θα ισχύει για το κτηματολογικό γραφείο Αθηνών (με έδρα την Αθήνα), και σταδιακά θα ενταχθούν τα κτηματολογικά γραφεία Αττικής (με έδρα το Κορωπί) και Πειραιώς και Νήσων (με έδρα τον Πειραιά).

Ερώτηση: Ποιο είναι το χρονικό διάστημα έκδοσης αριθμού προτεραιότητας μέσω της πλατφόρμας;
Απάντηση: Η δυνατότητα έκδοσης αριθμών προτεραιότητας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας δίνεται, για την επόμενη ημέρα, από τις 15:00 της προηγούμενης ημέρας έως τις 11:30 της ίδιας ημέρας.

Ερώτηση: Ποιος δικαιούται/δύναται να εκδώσει ηλεκτρονικά αριθμό προτεραιότητας και κατά συνέπεια να κάνει χρήση της πλατφόρμας;
Απάντηση: Κάθε πολίτης/επαγγελματίας που προσέρχεται για την εξυπηρέτησή του στο Κτηματολογικό Γραφείο θα πρέπει να έχει εκδώσει ηλεκτρονικά αριθμό προτεραιότητας, είτε ενεργεί αυτοπροσώπως για δική του υπόθεση, είτε έχει ιδιότητα εξουσιοδοτημένου προσώπου για να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου προσώπου που του έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση.

Ερώτηση: Για ποιες ενέργειες/υπηρεσίες θα απαιτείται η έκδοση αριθμού προτεραιότητας από τον προσερχόμενο στο κτηματολογικό γραφείο;
Απάντηση: Οι υπηρεσίες για τις οποίες θα απαιτείται η έκδοση αριθμού προτεραιότητας από τον προσερχόμενο στο κτηματολογικό γραφείο είναι οι εξής:

Κατηγορία Α: Υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων και χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την κατάθεση εγγραπτέων πράξεων καθώς και την κατάθεση αιτήσεων για έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά.
Κατηγορία Β: Παραλαβή πιστοποιητικών, αποσπασμάτων και αντιγράφων. Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην παραλαβή αποδείξεων για κατατεθειμένες πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε ταυτότητα οφειλής, δεν απαιτείται η έκδοση αριθμού προτεραιότητας.
Κατηγορία Γ: Ενεχυροφυλακείο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων για εγγραφή συμβάσεων ενεχύρου του ν.2844/2000 καθώς και την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων σύμβασης ή παραρτημάτων αυτής και την παραλαβή αυτών.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ενεργών αριθμός προτεραιότητας ανά πολίτη – ΑΦΜ για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο;
Απάντηση: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ενεργών αριθμός προτεραιότητας ανά πολίτη – ΑΦΜ για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο είναι 4 την εργάσιμη ημέρα.

Ερώτηση: Επιτρέπεται η χρήση αριθμού προτεραιότητας από διαφορετικό πρόσωπο από αυτό στο οποίο εκδόθηκε;
Απάντηση: Κάθε αριθμός προτεραιότητας εκδίδεται για συγκεκριμένο πρόσωπο. Η χρήση του αριθμού προτεραιότητας αυτού επιτρέπεται μόνο από αυτό το πρόσωπο και κατά την προσέλευσή του θα πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

Ερώτηση: Θα μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποιος που δεν έχει ενεργό αριθμό προτεραιότητας ή έχει αριθμό που δεν έχει εκδοθεί στα δικά του στοιχεία;
Απάντηση: Πολίτες που προσέρχονται με αριθμούς προτεραιότητας που δεν είναι ενεργοί ή με αριθμούς οι οποίοι δεν έχουν εκδοθεί στα δικά τους στοιχεία, δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Ερώτηση: Τι θα πρέπει να προσκομίσει το πρόσωπο που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας κατά την προσέλευσή του στο κτηματολογικό γραφείο;
Απάντηση: Το πρόσωπο που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας, κατά την έλευσή του στο κτηματολογικό γραφείο θα πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, την ψηφιακή ή έγχαρτη εκτύπωση των στοιχείων του αριθμού προτεραιότητας και τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης σε ψηφιακή ή έγχαρτη μορφή.

Ερώτηση: Τι ενέργειες πρέπει να κάνει κάποιος που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας και δε σκοπεύει να προσέλθει στο Κτηματολογικό Γραφείο;
Απάντηση: Κάθε πολίτης που έχει εκδώσει αριθμό προτεραιότητας και δε σκοπεύει να προσέλθει στο Κτηματολογικό Γραφείο, οφείλει να ακυρώσει τον αριθμό προτεραιότητας εγκαίρως (βλ. εγχειρίδιο χρήσης: Βήματα Διαχείρισης και ακύρωσης αριθμών προτεραιότητας).

Ερώτηση: Για ποιες περιπτώσεις/υπηρεσίες η εξυπηρέτηση δεν γίνεται δια ζώσης αλλά μόνο ηλεκτρονικά οπότε και δεν χρειάζεται να εκδοθεί αριθμό προτεραιότητας μέσω της πλατφόρμας;
Απάντηση: Τα ακόλουθα πιστοποιητικά, αποσπάσματα και αντίγραφα εκδίδονται και χορηγούνται μόνο ηλεκτρονικά μετά από υποβολή αίτησης στο https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/aitiseis-ekdosis-pistopoiitikon και όχι δια ζώσης στο Κτηματολογικό Γραφείο:

Για το Κτηματολόγιο
○ Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

○ Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου

○ Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

○ Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων

○ Κτηματογραφικό διάγραμμα

○ Αντίγραφο πράξης

○ Αντίγραφο από το αρχείο κτηματογράφησης

○ Πιστοποιητικό φυσικού/νομικού προσώπου

Για το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών
○ Αντίγραφο πράξης

○ Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών

○ Αντίγραφο μερίδας

○ Πιστοποιητικό ακτημοσύνης

○ Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής

○ Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)

○ Πιστοποιητικό βαρών

○ Πιστοποιητικό διεκδικήσεων

○ Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη

○ Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης

○ Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης

○ Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής

○ Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

Ερώτηση: Πώς γίνεται η πρόσβαση στην εφαρμογή? Καταχωρίζω όλα τα στοιχεία μου ή γίνεται αυτόματα η άντληση των στοιχείων μου από το μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ);
Απάντηση: Για την είσοδο στην υπηρεσία ο πολίτης καταχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης (προσωπικοί κωδικοί taxisnet), και επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία με την συμπλήρωση κωδικού μιας χρήσης που λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (για την είσοδο θα χρειαστεί ταυτοποίηση. Στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία δέσμευσης του αριθμού προτεραιότητας, ο πολίτης βλέπει σύνοψη των προσυμπληρωμένων στοιχείων του (όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο), ενώ μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλει τα προαιρετικά πεδία (ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας πραγματοποιείται με την επίδειξη της ΑΤ ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας και της εξουσιοδότησης όπου είναι αναγκαία.

Ερώτηση: Αν δεν έχει καταχωρηθεί το τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας τί πρέπει να κάνει ο πολίτης;
Απάντηση: Να επισκεφθεί Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (https://notify.gov.gr/) και να συμπληρώσει κατάλληλα τα στοιχεία επικοινωνίας του και το κινητό του τηλέφωνο.

Ερώτηση: Αν κάποιο από τα προσυμπληρωμένα στοιχεία μου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), που αντλούνται απευθείας από το μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μέσω της χρήσης των κωδικών taxisnet, είναι λάθος ή ελλιπώς συμπληρωμένο, θα έχω πρόβλημα κατά την ταυτοποίησή μου στο κτηματολογικό γραφείο;
Απάντηση: Σε περίπτωση σοβαρού λάθους ή ελλιπούς συμπλήρωσης βασικών ταυτοποιητικών στοιχείων σας στην ΓΓΠΣ, προτείνεται να προηγηθεί η διόρθωση των στοιχείων σας, η οποία γίνεται είτε ηλεκτρονικά (από την εφαρμογή mytaxisnet) είτε μέσω επίσκεψης σε ΚΕΠ.

Ερώτηση: Όταν για μία προς κατάθεση πράξη συντρέχει υποχρέωση υποβολής αιτήματος ή αιτημάτων για την εγγραφή πρόσθετης πράξης ή πράξεων (ως προαπαιτούμενων), πόσοι αριθμοί προτεραιότητας απαιτείται να εκδοθούν;
Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή που συντρέχει αποδεδειγμένη συνάφεια μεταξύ των περισσότερων προς εγγραφή πράξεων, αρκεί η έκδοση ενός αριθμού προτεραιότητας.

Ερώτηση: Όταν για περισσότερες από μία αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών (ή αντιγράφων) που υπέβαλε το ίδιο πρόσωπο, είναι ίδια η ημέρα παραλαβής των εκδιδόμενων πιστοποιητικών (ή αντιγράφων) για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, πόσοι αριθμοί προτεραιότητας απαιτείται να εκδοθούν;
Απάντηση: Ο συναλλασσόμενος για την προσέλευση και παραλαβή όλων των πιστοποιητικών της ίδιας ημέρας παράδοσης, ανεξάρτητα από το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τον ίδιο για την έκδοσή τους, εκδίδει έναν μόνο αριθμό προτεραιότητας.