Αρχική Οικονομία Κοζάνη: Προχωράει επένδυση της ΔΕΗ ύψους 80 εκατ. ευρώ

Κοζάνη: Προχωράει επένδυση της ΔΕΗ ύψους 80 εκατ. ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του μεγάλου πρότζεκτ της ΔΕΗ, ύψους 80 εκατ. ευρώ, στην Κοζάνη με τη δημιουργία μονάδας συμπαραγωγής ενέργειας ισχύος 105 μεγαβάτ.

Η ΔΕΗ εξασφάλισε βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ για την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ισχύος 105 μεγαβάτ, η οποία θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς στην Κοζάνη.

Ο σχετικός διαγωνισμός ήδη τρέχει και αφορά μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 65 MWth υπό μορφή θερμού νερού για το δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση να έχει τεθεί σε λειτουργία εντός 22 μηνών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ, πλέον των δικαιωμάτων προαίρεσης.