Αρχική Παιδεία Κορονοϊόος – Νέα μέτρα: Τι θα ισχύσει στην εκπαίδευση

Κορονοϊόος – Νέα μέτρα: Τι θα ισχύσει στην εκπαίδευση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας, αναφέρονται σε κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Τα μέτρα αφορούν την λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών ΕΕΚ και ΔΒΜ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην χρήση μη ιατρικής μάσκας, η οποία είναι υποχρεωτική παντού, εκτός από τις ώρες του φαγητού και της άθλησης.

Μη χρήση μάσκας επιτρέπεται και κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες ηρεμίας των παιδιών στην τάξη και σε χρόνο που οι μαθητές δεν καλούνται να μιλούν. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» ώστε να επέρχεται αποφόρτιση και να ενισχύεται η σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό μπορεί να γίνεται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης
δραστηριότητας του σχολείου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην τήρηση των αποστάσεων και στους κανόνες υγιεινής.

Στα γενικά μέτρα εντάσσεται και η αποχή όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, για την προστασία καταρτιζομένων, εκπαιδευομένων, μαθητευόμενων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και λοιπού προσωπικού που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Με την απόφαση ρυθμίζονται και άλλα θέματα, όπως η χορήγηση ειδικής άδειας στους εκπαιδευτικούς, η καταμέτρηση των απουσιών των μαθητών, η λειτουργία των κυλικείων.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις, περίπατοι, ολιγόωρες εκπαιδευτικές επισκέψεις (της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα, με υποχρεωτική χρήση μάσκας.