Αρχική Αγρότες Κονδύλι 11,5 εκατ. ευρώ για εμβολιασμούς στο ζωικό κεφάλαιο

  Κονδύλι 11,5 εκατ. ευρώ για εμβολιασμούς στο ζωικό κεφάλαιο

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την έγκριση δαπάνης, η οποία αφορά στη διενέργεια προμηθειών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

  Στην ΚΥΑ, που προωθήθηκε προς υπογραφή στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνη Γεωργιάδη, προβλέπεται δαπάνη 11,45 εκατ. ευρώ για τη διενέργεια προμηθειών στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων ή δράσεων διερεύνησης, πρόληψης, επιτήρησης, ελέγχου, εκρίζωσης και εκτάκτων επεμβάσεων στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας (εμβολιασμοί), σε εφαρμογή των κανονισμών 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 349/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ν.Δ. 131/1974 «περί οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή».

  Η δαπάνη αφορά στην ένταξη μέρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ μέρους του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της χώρας και, ειδικότερα, των προμηθειών και θα βαρύνει πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2, με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

  Τα 8.341.501,96 ευρώ αφορούν στις ανάγκες προμηθειών που θα προκηρυχθούν εντός του οικονομικού έτους 2021 και τα 3.109.778,17 ευρώ για την αποπληρωμή μέρους των συμβάσεων προμηθειών που υπογράφηκαν τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.

  Από το ένθετο Αγροτικός Τύπος  που κυκλοφορεί  με τον Ελεύθερο Τύπο