Αρχική Διεθνή Κομισιόν: Τα 10 σημεία της πρότασης για τη χαλάρωση του τουρισμού στην...

Κομισιόν: Τα 10 σημεία της πρότασης για τη χαλάρωση του τουρισμού στην Ευρωζώνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη χαλάρωση των περιορισμών που σχετίζονται με τα ταξίδια εντός της Ευρωζώνης πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει σταδιακά να χαλαρώσουν τα ταξιδιωτικά μέτρα.

Όπως τόνισε ο  Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders «προτείναμε στα κράτη μέλη να συντονίσουν τη σταδιακή άρση των περιορισμών ελεύθερης κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη το νέο κοινό εργαλείο μας: Το ψηφιακό πιστοποιητικό Covid της ΕΕ. Αναμένουμε τώρα από τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση αυτού του μέσου και σύσταση που θα επιτρέψει σε όλους για να κινηθούμε ξανά ελεύθερα και με ασφάλεια».

Οι βασικοί άξονες της ΕΕ με βάση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων προβλέπει τα εξής:

 • Τα πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί πλήρως και διαθέτουν πιστοποιητικά εμβολιασμού σύμφωνα με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα πρέπει να εξαιρούνται από τις διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τα ταξίδια ή από την καραντίνα, εφόσον έχουν περάσει 14 ημέρες από τη λήψη της τελευταίας δόσης. Αυτό θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα πρόσωπα που έχουν αναρρώσει και έχουν λάβει μία δόση εμβολίου 2 δόσεων.
 • Όταν τα κράτη μέλη αποδέχονται αποδεικτικά εμβολιασμού με σκοπό την άρση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα μετά την πρώτη δόση εμβολίου σε σειρά δύο δόσεων, θα πρέπει να αποδέχονται επίσης, υπό τους ίδιους όρους, πιστοποιητικά εμβολιασμού για εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19.
 • Τα πρόσωπα που έχουν αναρρώσει και διαθέτουν πιστοποιητικά σύμφωνα με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα πρέπει να εξαιρούνται από τις διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τα ταξίδια ή από την καραντίνα, κατά τις πρώτες 180 ημέρες μετά από θετικό τεστ PCR.
 • Τα πρόσωπα με έγκυρο πιστοποιητικό διαγνωστικής εξέτασης σύμφωνα με το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα πρέπει να εξαιρούνται από πιθανές απαιτήσεις καραντίνας. Η Επιτροπή προτείνει τυποποιημένη περίοδο ισχύος για τα τεστ: 72 ώρες για τεστ PCR και 48 ώρες για γρήγορα τεστ αντιγόνων, στην περίπτωση που γίνονται δεκτά από κράτος μέλος.
 • «Φρένο έκτακτης ανάγκης»: τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεισάγουν ταξιδιωτικά μέτρα για πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει, όταν σημειώνεται γρήγορη επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης ή όταν έχει αναφερθεί υψηλός επιπολασμός ανησυχητικών παραλλαγών ή παραλλαγών ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Αποσαφήνιση και απλούστευση των απαιτήσεων, όταν επιβάλλονται από τα κράτη μέλη με βάση τις δικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων:
 • Ταξιδιώτες από πράσινες περιοχές: κανένας περιορισμός
 • Ταξιδιώτες από πορτοκαλί περιοχές: τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτούν τεστ πριν από την αναχώρηση (γρήγορο τεστ αντιγόνων ή τεστ PCR).
 • Ταξιδιώτες από κόκκινες περιοχές: τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτούν από τους ταξιδιώτες να υποβάλλονται σε καραντίνα, εκτός εάν έχουν κάνει τεστ πριν από την αναχώρηση (γρήγορο τεστ αντιγόνων ή τεστ PCR).
 • Ταξιδιώτες από περιοχές με βαθύ κόκκινο χρώμα: θα πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα όλες οι μη αναγκαίες μετακινήσεις. Εξακολουθούν να ισχύουν απαιτήσεις διαγνωστικών εξετάσεων και καραντίνας.
 • Για να διασφαλιστεί η ενότητα των οικογενειών, οι ανήλικοι που ταξιδεύουν με τους γονείς τους θα πρέπει να εξαιρούνται από την καραντίνα, όταν δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε καραντίνα οι γονείς, για παράδειγμα λόγω εμβολιασμού. Παιδιά ηλικί8ας κάτω των 6 ετών θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από τις διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τα ταξίδια.

Η Επιτροπή προτείνει να προσαρμοστούν τα κατώτατα όρια του χάρτη του ECDC με βάση την επιδημιολογική κατάσταση και την πρόοδο όσον αφορά τον εμβολιασμό. Για τις περιοχές που επισημαίνονται με πορτοκαλί, η πρόταση θα αυξήσει το κατώτατο όριο του 14ήμερου σωρευτικού ποσοστού ανακοίνωσης κρουσμάτων COVID-19 από 50 σε 75. Ομοίως, για τις κόκκινες περιοχές, η πρόταση θα προσαρμόσει το εύρος του κατώτατου ορίου από το τρέχον 50-150 στο νέο 75-150.

Επιπλέον, η Επιτροπή ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τις δυνατότητες που υπάρχουν βάσει του εθνικού δικαίου για να αρχίσουν να εκδίδουν ενωσιακά ψηφιακά πιστοποιητικά COVID ήδη πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού στον οποίο αυτά βασίζονται, δηλαδή πριν από την 1η Ιουλίου. Στις περιπτώσεις που το εθνικό δίκαιο προβλέπει την επαλήθευση των πιστοποιητικών COVID-19, οι κάτοχοι ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID θα μπορούν ήδη να τα χρησιμοποιούν όταν ταξιδεύουν.

Η Κομισιόν θα υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή, θέτοντας σε λειτουργία, σήμερα 1η Ιουνίου, το κεντρικό μέρος του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, τη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ.