Αρχική Διεθνή Κομισιόν: Χρηματοδότηση ύψους 822 εκατ. ευρώ σε ερευνητές

Κομισιόν: Χρηματοδότηση ύψους 822 εκατ. ευρώ σε ερευνητές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 22/6, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη με 822 εκατ. ευρώ της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική εκπαίδευση και την μεταδιδακτορική κατάρτιση.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ακολουθούν την έγκριση του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022.

Χρηματοδότηση ύψους 6,6 δισ. ευρώ σε βάθος εξαετίας για τους ερευνητές

Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie στηρίζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας διδακτορικά, μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με εταιρείες.

Αναλυτικότερα, το 2021 οι δράσεις MSC θα προσφέρουν περίπου 822 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των ακόλουθων πέντε κύριων δράσεων του προγράμματος εργασίας:

  • Διδακτορικά δίκτυα MSCA: Υλοποίηση διδακτορικών προγραμμάτων για την κατάρτιση υποψήφιων διδακτόρων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 402,95 εκατ. ευρώ, ανοίγει σήμερα και κλείνει στις 16 Νοεμβρίου 2021.
  • Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA: Ενίσχυση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των ερευνητών που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο και επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης, διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ερευνητές που είναι έτοιμοι να επιδοθούν σε έργα έρευνας αιχμής και καινοτομίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 242 εκατ. ευρώ, ανοίγει σήμερα και κλείνει στις 12 Οκτωβρίου 2021.
  • Ανταλλαγές προσωπικού MSCA: Ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής βιώσιμης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των ανταλλαγών προσωπικού. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον μετασχηματισμό των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 72,5 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 7 Οκτωβρίου 2021 και θα κλείσει στις 9 Μαρτίου 2022.
  • MSCA COFUND: Συγχρηματοδοτεί νέα ή υφιστάμενα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών σε κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MSCA. Περιλαμβάνει τη διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική ερευνητική κατάρτιση, καθώς και τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 89 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 12 Οκτωβρίου 2021 και θα κλείσει στις 10 Φεβρουαρίου 2022.
  • MSCA και πολίτες: Φέρνει την έρευνα πιο κοντά στους σπουδαστές, τις οικογένειες και το ευρύ κοινό, κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή. Η δράση αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου των ερευνητών στη ζωή των πολιτών, την κοινωνία και την οικονομία και ενισχύει τη δημόσια αναγνώριση της επιστήμης και της έρευνας. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για την έρευνα και την επιστημονική σταδιοδρομία. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2022, με προϋπολογισμό 15,5 εκατ. ευρώ, που καλύπτει τις Ευρωπαϊκές Βραδιές του Ερευνητή 2022 και 2023, θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου με προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Το πρόγραμμα έχει στηρίξει περισσότερους από 65.000 ερευνητές από την Ευρώπη και πέρα απ’ αυτήν, μεταξύ των οποίων και 25.000 υποψήφιους διδάκτορες.

Επίσης, χρηματοδότησε πάνω από 1.000 διεθνή διδακτορικά προγράμματα και συνέβαλε στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της βιομηχανίας, αφού συμμετείχαν 4.700 μεγάλες εταιρείες και περίπου 2.200 μικρομεσαίες.