Η ΑΑΔΕ προχωράει σε μια νέα φάση με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματός της, εισάγοντας τη λειτουργία έγκαιρης ειδοποίησης. Αυτή η καινοτομία θα διευκολύνει το έργο των ελεγκτών, μειώνοντας την ανάγκη για στοχευμένους ελέγχους, καθώς επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό επιχειρήσεων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους να διαβιβάζουν αποδείξεις.

Μέσω ενός συστήματος ενδείξεων, οι ελεγκτές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν άμεσα τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας ένδειξη κόκκινου για τις παραλείψεις ή καθυστερήσεις στην υποβολή αποδείξεων. Μέχρι τώρα, η έλλειψη αυτού του συστήματος οδηγούσε σε μακροχρόνιες παραβιάσεις, όπως συνέβη σε μια περίπτωση όπου μια επιχείρηση παρέλειπε ελέγχους για έξι μήνες.

Το νέο σύστημα θα εξετάζει ποικιλία κριτηρίων, όπως την εποχικότητα της επιχείρησης και άλλους παράγοντες όπως ασθένεια του επιχειρηματία, για να καθορίσει τυχόν καθυστερήσεις. Οι έλεγχοι θα βασίζονται επίσης σε αναλύσεις κινδύνου, καταγγελίες και διασταυρώσεις δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα διαβίβασης παραστατικών και τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Σε περίπτωση παραβάσεων, οι συνέπειες είναι αυστηρές, με πρόστιμα που κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, εξαρτώμενα από το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης και τη φορολογική επιβάρυνση. Σε περίπτωση επανάληψης των παραβάσεων, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων ακινητοποιείται η επιχείρηση για 48 ώρες. Με αυτή την αναβάθμιση, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να διασφαλίσει μια πιο αποτελεσματική και άμεση φορολογική συμμόρφωση, βελτιώνοντας τον εντοπισμό των παραβάσεων και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη νομοθεσία.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις